Realizační tým

Mgr. Radka Beštová (Přírodovědecká fakulta UP - doktorand)


Na řešení projektu se podílí jako studentka doktorského studijního programu oboru didaktika fyziky na katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Vzdělání:

V roce 2006 ukončila studium učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Praxe:

Současně se studiem je externí vyučující fyziky na Obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a Střední odborné škole v Šumperku.

Konference:

Říha, J., Beštová, R.: VI IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe Countries, Šiauliai, Lithuania, 2007.