Realizační tým

RNDr. Jan Hrdý (Přírodovědecká fakulta UP - lektor)


V rámci projektu zajišťuje práci s experimenty podporovanými počítačem a vzdáleným experimentem.

Praxe: Pracuje jako odborný asistent na katedře experimentální fyziky. Garantuje výuku předmětů počítače ve výuce fyziky a praktikum školních pokusů.

http://fysika.upol.cz/