Realizační tým

Ing. Libor Musialek (SOŠ - lektor)


Lektor kurzu „Digitální fototechnika v laboratořích a technických předmětech“.

Praxe: 22 let praxe
Současné působiště lektora: Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
Pracovní zařazení: učitel, správce počítačové sítě

Studium a kvalifikace:

 1. Absolvent Spojovací fakulty VVTŠ liptovský Mikuláš, obor informatika, ochrana dat a radiové přenosy
 2. Pedagogické minimum
 3. Lektor projektu P1 SIPVZ
 4. Lektor Adobe Photoshop
 5. Profesionální fotograf, 4 roky novinář - fotograf

Kurzy a praxe:

 1. Držitel osvědčení „Administrátor v síti LAN“
 2. Zkoušky II. stupně Microsoft
 3. Lektor modulu „Grafika a digitální fotografie“
 4. Absolvent testu ICT koordinátor správce. test „Server velké sítě (verze03)“, úspěšnost 90%
 5. Řešitel realizovaného projektu SIPVZ „Univerzální modulárně otevřená internetová a intranetová aplikace „DOCHÁZKA“
 6. Řešitel realizovaného projektu SIPVZ „Univerzální modulárně otevřená internetová a intranetová aplikace „KLASIFIKACE A STATISTIKA“
 7. Řešitel realizovaného projektu SIPVZ „Regionální internetová fotobanka pro podporu výuky na základních a středních školách“
 8. Řešitel probíhajícího projektu SIPVZ „Co a jak s digitální fotografií“

Publikační činnost: Učebnice pro ZŠ a SŠ „Co a jak s digitální fotografií“