Realizační tým

Mgr. Jan Říha, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP - vedoucí projektu)


Zajišťuje koordinaci projektových aktivit spoluřešitelů. Je zodpovědný za realizaci zakázek včetně provádění výběru a vyhlášení veřejných výzev k podání návrhu na uzavření smlouvy. Komunikuje dále se základními a středními školami na území dopadu projektu. Organizuje výuku, semináře, kurzy a další akce v rozsahu projektu. Připravuje školící a informační materiály a materiály podporující publicitu projektu. Zajišťuje všechny kurzy související se zaváděním prostředků ICT ve výuce fyziky.

Vzdělání: V roce 1996 ukončil studium učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na téže fakultě potom zahájil doktorské studium oboru obecná fyzika a matematická fyzika, které zakončil obhajobou disertační práce „Quantum mechanical theory of crystalline optical activity“ v roce 2005.

Praxe: Od roku 1999 je zaměstnán jako odborný pracovník na katedře teoretické fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, od roku 2007 je odborným asistentem na katedře experimentální fyziky téže fakulty. Zajišťuje výuku předmětů teorie elektromagnetického pole, kvantová mechanika, termodynamika a statistická fyzika, kvantová teorie molekul, seminář z matematiky pro fyziky, vede diplomové a bakalářské práce a publikuje v mezinárodních vědeckých časopisech.

Publikace:

 • Vyšín, I., Říha, J.: An alternative method of dispersion relations derivation in the crystalline optical activity in the direction perpendicular to the optic axis. Optik, 2006, v tisku.
 • Vyšín, I., Říha, J.: Application of Drude term in the interpretation of crystalline optical aktivity. Optics Communications, 268, 2006, 90-98.
 • Vyšín, I., Říha, J., Sváčková, K.: Note on the coupled oscillator model solutions in crystalline optical activity. Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 8, 2006, 584-593.
 • Říha, J., Vyšín, I., Lapšanská, H.: Theory, measurement and origin of optical activity in benzil crystal. Molecular Crystals and Liquid Crystals 442, 2005, 181-201.
 • Vyšín, I., Říha, J., Vavříková, H.: An Alternative method of dispersion relations derivation in the crystalline optical activity. Optik 116, 2005, 542-550.
 • Říha, J., Vyšín, I.: Optical activity of benzil crystal. Czechoslovak Journal of Physics 53, 2003, 727-742.
 • Vyšín, I., Sváčková, K., Říha, J.: Interpretation of the optical rotatory dispersion in tellurium. Appl. Cryst. 35, 2002, 96-102.
 • Říha, J., Vyšín, I.: Optical activity of benzil crystal. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Physica 40-41, 2001-2002, 9-22.
 • Vyšín, I., Sváčková, K., Říha, J.: The possibility of application of the three coupled oscillators model in crystalline optical activity. Opt. Communications 174, 2000, 455-465.
 • Vyšín, I., Sváčková, K., Říha, J.: Interpretation of the optical rotatory dispersion of tellurium. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Physica 39, 2000, 53-64.
 • Vyšín, I., Říha, J.: Revised quantum mechanical theory of the optical activity of crystals based on the model of coupled oscillators. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Physica 38, 1999, 155-166.
 • Vyšín, I., Říha, J.: The revised quantum mechanical theory of the optical activity of crystals. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Physica 37, 1998, 77-86.
 • Říha, J., Sváčková, K., Vyšín, I.: Note on the Chandrasekhar model of the optical activity of crystals. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Physica 37, 1998, 99-113.

Konference:

 • Říha, J., Beštová, R.: VI IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe Countries, Šiauliai, Lithuania, 2007.
 • Říha, J., Vyšín, I.: Dispersion relations for circular dichroism of crystals. 10th International Conference on Circular Dichroism, Destin, USA, 2005.

Projekty:

Je úspěšným řešitelem projektu „Tvorba multimediálních studijních materiálů pro výuku matematiky studentů fyzikálních oborů (Fond rozvoje vysokých škol 2006, č. 932/2006)“

V současnosti je spoluřešitelem projektu „NVPII STM-Morava (č. 2E06029) - Využití softwaru Mathematica k tvorbě multimediálních studijních materiálů k předmětu Teorie elektromagnetického pole (Fond rozvoje vysokých škol 2007, č. 1636/2007)“