Realizační tým

Ing. Šárka Uhlárová - (Projektový servis UP - projektový manažer)


V rámci projektu má na starosti administrativní a finanční řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, kontrolu průběhu projektu, dodržování harmonogramu prací a rozpočtu projektu dle pravidel stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Vzdělání:

  • 2004 - 2006    navazující inženýrský program - Hospodářská politika a správa, Univerzita Pardubice
  • 2000 - 2003    bakalářský studijní program - Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví, Univerzita Palackého v Olomouci

Zahraniční stáže:

Semestrální studijní stáž: Universidade Lusófona, Lisabon, Portugalsko

Praxe:

  • Po ukončení studia nastoupila na Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci.
  • V současné době vede projektový management u čtyř projektů a do jednoho projektu je zapojená jako odborný pracovník. Kromě této činnosti pomáhá s vypracováním projektových záměrů do formy žádosti o poskytnutí dotace, kontroluje formální správnost monitorovacích zpráv a žádostí o platbu u ostatních projektů na UP, spolupořádá semináře pro pracovníky a studenty UP, šíří informace o výzkumných a vzdělávacích programech, vyhledává dotační možnosti.