Realizační tým

Realizační tým - RNDr. Ivo Vyšín, CSc. (Přírodovědecká fakulta UP - spoluřešitel)


Zajišťuje tvorbu učebních plánů, vedení výuky, přednášek a seminářů spojených s projektem. Je lektorem kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků „Mathematica a Mathematica CalcCenter ve výuce fyziky“ a „Textový editor LaTex pro učitele přírodovědných předmětů“.

Vzdělání: V roce 1980 absolvoval obor Optika a optoelektronika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Praxe: Do roku 1991 pracoval jako samostatný výzkumný pracovník v Meoptě Přerov, od roku 1991 pracuje jako odborný asistent na katedře teoretické fyziky a od roku 2007 na katedře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V rámci výuky zajišťuje přednášky z Teorie elektromagnetického pole pro učitelské i odborné studium fyziky, Kvantové mechaniky pro učitelské studium fyziky a Kvantové teorie molekul pro studium biofyziky. Je členem několika komisí pro státní zkoušky bakalářského a magisterského studijního programu Fyzika. Jeho odbornou specializací je teorie optické aktivity krystalů a problémy praktické optiky, jako jsou návrhy a korigování optických soustav a tvorba optického softwaru v jazyce C++. Je autorem či spoluautorem vědeckých prací převážně z teorie optické aktivity krystalů.

Publikace:

 • I. Vyšín, V. Vyšín: Použití Kramersových - Kronigových relací v optické aktivitě krystalů, Jemná mech. a optika 12 (1995) 359-362.
 • I. Vyšín, K. Sváčková, V. Vyšín: K teorii disperze rotační polarizace krystalů se šroubovou osou symetrie, Jemná mech. a optika 10 (1996) 301-306.
 • V. Vyšín, I. Vyšín, V. Janků, M. Čechová: Quantum mechanical model of optical rotatory dispersion of crystals, Acta UPOL, Physica 35 (1996) 153-167.
 • I. Vyšín, K. Sváčková, V. Vyšín: Note on the optical rotatory dispersion of crystals with screw axis of symmetry, Acta UPOL, Physica 35 (1996) 169-178.
 • I. Vyšín, V. Vyšín: Applications of the Kramers - Kronig relations in study of the optical rotatory power in crystals, Acta UPOL, Physica 35 (1996) 179-185.
 • V.Vyšín, I. Vyšín: Optical rotatory dispersion of -quartz, Acta UPOL, Physica 36 (1997) 133-145.
 • I. Vyšín, V. Vyšín: Note on the optical activity of crystals with a screw axis of symmetry, Acta UPOL, Physica 36 (1997) 147-157.
 • I. Vyšín, M. Slintáková, V. Vyšín: Quantum mechanical model of optical rotatory dispersion of crystals belonging to the space groups of symmetry D(3,4) and D(3,6), Acta UPOL, Physica 36 (1997) 159-170.
 • I. Vyšín, J. Říha: The revised quantum mechanical theory of the optical activity of crystals, Acta UPOL, Physica 37 (1998) 77-86.
 • I. Vyšín, M. Slintáková: Note on the quantum mechanical model of optical rotatory dispersion for crystals with the space groups of symmetry D(3,4) and D(3,6), Acta UPOL, Physica 37 (1998) 87-98.
 • J. Říha, K. Sváčková, I. Vyšín: Note on the Chandrasekhar model of the optical activity of crystals, Acta UPOL, Physica 37 (1998) 99-113.
 • I. Vyšín: Validity of the Chandrasekhar model of crystal optical activity discussion, Acta UPOL, Physica 37 (1998) 115-125.
 • I. Vyšín, K. Tobolová, V. Vyšín: Note on the application of the Kramers - Kronig relations in the crystal optical activity, Acta UPOL, Physica 37 (1998) 127-136.
 • I. Vyšín, K. Sváčková: Acta UPOL, Physica 38 (1999) 143-154.
 • I. Vyšín, J. Říha: Revised quantum mechanical theory of the optical activity of crystals based on the model of coupled oscillators, Acta UPOL, Physica 38 (1999) 155-166.
 • I. Vyšín, K. Sváčková, J. Říha: The possibility of application of the three coupled oscillators model in crystalline optical activity, Opt. Commun. 174 (2000) 455-465.
 • I. Vyšín: Contribution to the circular dichroism of -quartz, Acta UPOL, Physica 39 (2000) 41-52.
 • I. Vyšín, K. Sváčková, J. Říha: Interpretation of the optical rotatory dispersion of tellurium, Acta UPOL, Physica 39 (2000) 53-64.
 • J. Říha, I. Vyšín: Optical activity of benzil crystal, Acta UPOL, Physica 40-41 (2001-2002) 9-22.
 • I. Vyšín: VYSAG II - An application software for processing and interpretation of crystalline optical activity experimental data, Acta UPOL, Physica 40-41 (2001-2002) 23-39.
 • I. Vyšín, K. Sváčková, J. Říha: Interpretation of the optical rotatory dispersion in tellurium, J. Appl. Cryst. 35 (2002) 96-102.
 • J. Říha, I. Vyšín: Optical activity of benzil crystal, J. Czech. Phys. 53 (2003) 727-742.
 • I. Vyšín, J. Říha: Note on the application of Drude term in the interpretation of crystalline optical activity, Acta UPOL, Physica 42-43 (2003-2004) 9-26.
 • J. Říha, I. Vyšín, H. Lapšanská: Application of three coupled oscillators model to the optical activity of benzil crystal, Acta UPOL, Physica 42-43 (2003-2004) 27-46.
 • I. Vyšín, J. Říha, H. Vavříková: Simple method of dispersion relations derivation in the crystalline optical activity, Acta UPOL, Physica 42-43 (2003-2004) 47-62.
 • I. Vyšín, J. Říha, H. Vavříková: An alternative mehod of dispersion relations derivation in the crystalline optical activity, Optik 116 (2005) 542-550.
 • J. Říha, I. Vyšín, H. Lapšanská: Theory, measurement, and origin of optical activity in benzil crystal, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 442 (2005) 181-201.
 • I. Vyšín, J. Říha, K. Sváčková: Note on the coupled oscillator model solutions in crystalline optical activity, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 8 (2006) 584-593.
 • I. Vyšín, J. Říha: Application of Drude term in the interpretation of crystalline optical activity, Opt. Commun. 268 (2006) 90-98.
 • I. Vyšín, J. Říha, H. Vavříková: An alternative mehod of dispersion relations derivation in the crystalline optical activity in the direction perpendicular to the optic axis, Optik (2007) (v tisku).

Konference:

Říha, J., Vyšín, I.: Dispersion relations for circular dichroism of crystals. 10th International Conference on Circular Dichroism, Destin, USA, 2005.

Projekty:

Je spoluřešitelem již dokončených projektů:
 • Tvorba multimediálních studijních materiálů pro výuku matematiky studentů fyzikálních oborů (Fond rozvoje vysokých škol 2006, č. 932/2006)
 • Impuls (Ministerstvo průmyslu a obchodu 2004-2005)

V současnosti je hlavním řešitelem projektu „Využití softwaru Mathematica k tvorbě multimediálních studijních materiálů k předmětu Teorie elektromagnetického pole (Fond rozvoje vysokých škol 2007, č. 1636/2007)“ a spoluřešitelem projektu „ Tandem (Ministerstvo průmyslu a obchodu)“.