EXPERIMENT 3

Studium proudění vody v soustavě trubic

 
Návod k měření

 

Návod k měření


Tento experiment je vytvořen ve vývojovém prostředí LabVIEW od firmy National Instruments, a proto k jeho spuštění musíte do svého počítače nainstalovat program LabVIEW run-time engine, který je volně stažitelný zde ... (pro Windows).

Experiment lze ovládat pouze pomocí webového prohlížeče Internet Explorer.

Na obrázku výše je zobrazena webová stránka, z které lze experiment ovládat.

Webové kamery, které sledují on-line změny v laboratoři nejsou na stejné webové stránce jako ovládací panel experimentu. Pokud chcete sledovat současně změny na experimentu a také nastavovat a měřit hodnoty, tak si musíte otevřít dvě okna ve svém prohlížeči.

Na samotném ovládacím panelu viz obrázek musíte nejprve stisknout tlačítko Spustit, poté můžete nastavit výkon čerpadla (0%, 50% nebo 100%). Na začátku měření je výkon čerpadla vždy na 0% (doporučujeme volit maximální výkon čerpadla). Na webové stránce se poté začnou zobrazovat (v grafické i číselné podobě) hodnoty tlaků v jednotlivých trubicích a hodnoty rychlosti proudící vody ve vybrané trubici. Tyto data jsou generovány každých 10s a vždy se jedná o průměrnou hodnotu za tento časový úsek, proto pro správné vyhodnocení výsledků potřeba zanedbat první a poslední měřenou hodnotu. Číselné hodnoty, které se ukládají v tabulce lze kopírovat např. do Excelu.

Experimentátor má na ovládání pokusu 120s, ale při aktivní práci s experimentem se čas opět nastaví na maximální hodnotu. Experiment může ovládat vždy pouze jeden uživatel, další musí čekat, než se pokus uvolní. Po ukončení měření je vhodné ukončit experiment kliknutím na tlačítko Ukončit, pokud se tak však nestane, po uplynutí časového limitu se experiment automaticky ukončí sám.