Výhody vzdáleně ovládaných experimentů


Fyzikální experiment můžeme rozdělit do tří základních skupin.

První skupinu představují reálné ("face to face") experimenty prováděné v klasických školních laboratořích, ať už s využitím počítačů nebo bez nich.

Druhou kategorií jsou virtuální experimenty. Zde se jedná především o applety a physlety, kterých je v současné době na internetu obrovské množství a jsou většinou volně přístupné libovolnému uživateli.

Třetí skupinu tvoří vzdáleně ovládané experimenty. Jedná se o reálné experimenty, které lze ovšem prostřednictvím internetu on-line ovládat a díky webovým kamerám i sledovat z libovolného místa na zemi, 24 hodin denně, každý den v roce.

Vzdáleně ovládané experimenty mají oproti klasickým školním experimentům v tradičních školních laboratořích nebo oproti virtuálním experimentům několik podstatných výhod:

  • volný přístup do laboratoře (kdykoliv, odkudkoliv)
  • experimentátor nepotřebuje žádné fyzikální pomůcky
  • experiment lze několikrát opakovat
  • uživatelé pracují s reálnými měřicími přístroji; naměřená data jsou reálná
  • nehrozí nebezpečí zranění při práci s nebezpečnými přístroji
  • lze použít jako domácí příprava na klasické školní laboratorní praktikum
  • moderní přístup = zvýšený zájem studentů
  • úspora času pro učitele
  • rychlé grafické zpracování naměřených hodnot