EXPERIMENT 4

Meteorologická stanice v Olomouci

 
Návod k měření

 

Návod k měření


Ke spuštění tohoto vzdáleně ovládaného experimentu potřebujete pouze program JAVA, který je standardně používán pro spouštění appletů z webových stránek. Program JAVA je volně stažitelný z webové adresy http://www.java.com/en/.


Na obrázku výše je zobrazena webová stránka, z které lze experiment ovládat.

V horní části stránky jsou aktuální hodnoty čtyř základních meteorologických prvků (teplota, vlhkost, tlak a světlo), které lze v laboratoři měřit.

Pod těmito aplety můžete zvolit časové období (od 19. 7. 2011) a jeden ze čtyř prvků a v apletu níže se vám zobrazí průběh naměřených hodnot za toto obdodí.

V dolní části webové stránky můžete prostřednictvím tlačítka Hodnoty jako tabulka (pro Excel) generovat naměřené číselné hodnoty.

Ve spodní části webové stránky je zobrazena webová kamera, která on-line snímá pohled z laboratoře.