EXPERIMENT 1

Voltampérové charakteristiky šesti různých zdrojů světla

 
Fyzikální princip

 

Návod k měření


Ke spuštění tohoto vzdáleně ovládaného experimentu potřebujete pouze program JAVA, který je standardně používán pro spouštění appletů z webových stránek. Program JAVA je volně stažitelný z webové adresy http://www.java.com/en/.


Na obrázku výše je zobrazena webová stránka, z které lze experiment ovládat.

V levé části stránky jsou on-line obrazy ze 2 webových kamer. Horní kamera zobrazuje hodnoty účiníku, dolní kamera zobrazuje živě (on-line) dění v naší laboratoři.

V pravé části stránky je ovládací applet. Do tohoto appletu se zadávají hodnoty napětí v rozsahu 1 - 250V a jsou zobrazovány hodnoty procházejícího proudu. V horní části ovládacího panelu mohou uživatelé přepínat mezi šesti různými zdroji světla. Hodnoty napětí a proudu lze ukládat do tabulky a lze je kopírovat do textových nebo tabulkových procesorů např. Word, Excel, Writer ap. Pokud experimentátor s pokusem 3 minuty nepracuje, pak ovládací program nastaví napětí na hodnotu 0V.

Je vhodné nejprve vybrat žárovku, kterou chcete proměřovat (1-6), poté nastavit napětí, několik sekund počkat (cca 5s) a pak uložit hodnoty proudu a napětí. Hodnoty účiníku si musíte opsat z webové kamery. Tento postup opakujte pro jednotlivé žárovky a libovolné hodnoty napětí v rozmezí 1 - 250V.


Dne 10. 6. 2010 byla zkontrolována funkčnost tohoto vzdáleně ovládaného experimentu ve webových prohlížečích Firefox 3.6.3, Opera 10.53, Internet Explorer 8, Safari 5 a Google Chrome.