EXPERIMENT 5

Monitorování radioaktivního pozadí v Olomouci

 
Návod k měření

 

Návod k měření


Ke spuštění tohoto vzdáleně ovládaného experimentu potřebujete pouze program JAVA, který je standardně používán pro spouštění appletů z webových stránek. Program JAVA je volně stažitelný z webové adresy http://www.java.com/en/.


Na obrázku výše je zobrazena webová stránka, z které lze experiment ovládat. Jedná se o typ remote sensing.

V horní části stránky se on-line neustále zobrazují hodnoty, které odpovídají počtu (alfa, beta a gama) částic, které dopadly na senzor v laboratoři během posledních tří 10 s (první řádek), posledních tří minut, posledních tří hodin nebo posledních tří dnů (poslední řádek).

Pod těmito aplety lze sledovat naměřené hodnoty (v minutových, hodinových nebo denních) intervalech v grafické podobě. Můžete také zvolit libovolné časové období (od 15. 8. 2011) a získáte naměřená data z tohoto intervalu.

V dolní části webové stránky můžete prostřednictvím tlačítka Hodnoty jako tabulka (pro Excel) generovat naměřené číselné hodnoty.

Ve spodní části webové stránky je zobrazena webová kamera, která on-line snímá pohled z laboratoře.