Kurzy pro učitele

Digitální fototechnika v laboratořích a technických předmětech


Lektor: Ing. Libor Musialek

Ve dvou seminářích v rozsahu 3 vyučovacích hodin se účastníci seznámí s možnostmi využití digitální fototechniky ve výuce především přírodovědných předmětů.


Program kurzu:

  1. Úvod − seznámení se s rozdíly v používání digitální fototechniky.
  2. Formát ukládání dat (RAW), vyvážení bílé.
  3. Objektivy, ohnisková vzdálenost, světelnost, použitelnost.
  4. Fotografování v laboratorních podmínkách − příslušenství.
  5. Základní úpravy v grafickém editoru (Adobe Photoshop.)
  6. Elektronické zálohování a ukládání dat.