Kurzy pro učitele

Textový editor LaTeX pro učitele přírodovědných předmětů


LaTeX je systém počítačové sazby, který umožňuje na základě využití výkonné výpočetní techniky tvorbu graficky dokonalých dokumentů včetně matematických vzorců a je tedy maximálně užitečný při tvorbě vědeckých publikací. Poskytuje profesionálně vyhlížející texty v kvalitě knihtisku. Pro autory vědeckých publikací zejména v takových oborech, jako je fyzika, matematika či chemie, je dnes tento systém naprosto nepostradatelný.

Systém LaTeX se principy svého použití blíží spíše vlastnostem programovacích jazyků a nepatří do skupiny textových editorů, označovaných jako WYSIWIG. Při práci s LaTeXem uživatel při psaní vstupního souboru ještě nevidí, jak výsledný text bude vypadat. Může si ale kdykoli po spuštění odpovídajícího programu vytvořit „zkušební výtisk“ a podle jeho vzhledu provést úpravy vstupního textu a pokračovat v další práci. Výstupy „překladače“ vstupního souboru je možné dále zpracovat na nejrůznějších finálních zařízeních, jako jsou obrazovka monitoru, tiskárny všech typů nebo lze vytvořit výstupy v jazyce PostScript apod.

Současný standard systému LaTeX je verze nazvaná LaTeX 2ε. Základy práce se systémem ale zůstávají zachovány ve všech verzích, nové verze přinášejí jen další zdokonalování a rozšíření, na která si ale uživatel může snadno zvyknout. Dokumenty, které byly zpracovány ve starších verzích, jsou použitelné i ve verzích novějších.