logo ESF + EU      vlajka ČR    logo UP Olomouc    logo SOŠ Olomouc obrázek ICT physics ICT physics
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školáchValid HTML 4.01 Transitional

poslední aktualizace:


©2007    created by: Petr Hamal
přírodovědecká fakulta UP Střední odborná škola
Olomouc
Projektový servis
Univerzity Palackého v Olomouci
 jména řešitelů

Realizační tým

Jména řešitelů


Mgr. Jan Říha, Ph.D. - vedoucí projektu
RNDr. Ivo Vyšín, CSc. - spoluřešitel
RNDr. Hana Blahová - spoluřešitel
Mgr. Ivana Stejskalová - spoluřešitel
Ing. Libor Musialek - lektor
Mgr. Jaromír Glacner - lektor
RNDr. Jan Hrdý, Ph.D. - lektor
Ing. Šárka Uhlárová - projektový manažer
Eliška Vrzalová - administrativní pracovník
Mgr. Radka Beštová - doktorandská studentka