EXPERIMENT 1

Voltampérové charakteristiky šesti různých zdrojů světla

 
Voltampérové charakteristiky šesti různých zdrojů světla

Experiment je on-line od 1. 5. 2009