logo ESF + EU      vlajka ČR    logo UP Olomouc    logo SO© Olomouc obrázek ICT physics ICT physics
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školáchValid HTML 4.01 Transitional

poslední aktualizace:


©2007    created by: Petr Hamal
interaktivní fyzika
ve výuce fyziky
mathematica experiment podporovaný počítačem applety a physlety
ve výuce fyziky
vzdálený experiment
ve výuce fyziky
mathematica - materiály a vzorové příklady proseminář z matematiky pro fyziky  

Kurzy pro studenty

Vzdálený experiment ve výuce fyziky


Vzdálený experiment sestavovaný v rámci projektu představuje zařízení, které umožní experimentálně zjistit volt-ampérovou charakteristiku žárovky, případně jiných prvků. Celý experiment bude možné ovládat prostřednictvím Internetu a výstup, tj. volt-ampérová charakteristika žárovky, se uživateli zobrazí na monitoru, aniž by byl přítomen v laboratoři. Takový experiment má svůj význam, protože jej nelze z bezpečnostních důvodů ve výuce na základních, středních a ani na většině vysokých škol provádět.

Funkční experiment bude poté využitelný nejen ve výuce a kurzech, ale také kteroukoliv střední školou v rámci své výuky díky ovládání experimentu prostřednictvím Internetu. Ovládání experimentu bude možné prostřednictvím webových stránek projektu ICT physics.

Kromě našeho experimentu se studenti seznámí s dalšími vzdálenými laboratořemi u nás i ve světě v předmětech didaktika fyziky, počítače ve výuce fyziky a praktikum školních pokusů.


VZDÁLENÝ EXPERIMENT (REMOTE EXPERIMENT)

• Volt-ampérová charakteristika síťové žárovky