Mathematica & Mathematica CalcCenter


Učební text pro matematický software Mathematica a Mathematica CalcCenter je volně ke stažení ve formátech nb (Mathematica a Mathematica CalcCenter) a pdf (Acrobat Reader).


 výukový materiál:  nb  pdf  nb - slideshow verze

Soubory a úlohy pro výuku software Mathematica & MathematicaCalcCenter:

Výpočet a grafické znázornění velikosti vektoru magnetické intenzity na ose vodivé smyčky protékané stejnosměrným proudem. Biot-Savart.nb

Řešení Bohrova modelu atomu vodíku. Výpočet a grafické znázornění energetických hladin, výpočet frekvencí a vlnových délek emitovaného záření při kvantových přechodech elektronu.Bohruv model atomu H.nb

Výpočet a rozložení intenzity záření v ohybovém obrazci při Fraunhoferově ohybovém jevu na čtvercovém otvoru. Grafické znázornění výsledků ve formě 3D grafu a ve formě „fotografie“. Fraunhoferuv ohyb na ctvercovem otvoru.nb

Výpočet trajektorie nabité částice ve stacionárním homogenním magnetickém poli, grafické znázornění trajektorie. Pohyb nabite castice ve stac. mg. poli.nb

Řešení volného pádu v gravitačním poli Země při započítání odporu vzduchu. Grafické znázornění závislosi rychlosti a dráhy na čase. Volny pad v gravitacnim poli Země.nb


pozn.
:

     K prohlížení dokumentů ve formátu nb slouží software MathReader. Verzi pro OS Windows můžete zdarma stáhnout zde, pro další operační systémy navštivte tuto adresu.
Katedra teoretické fyziky
Proseminář z matematiky pro fyziky
 logo UP Olomouc
 logo UP Olomouc


Poslední aktualizace provedena dne:copyright©2006         autor: Petr Hamal