Studijní materiály


Přednášky z předmětu volně ke stažení ve formátech pps (MS Powerpoint) a pdf (Acrobat Reader)

Sbírka příkladů souvisejících s předmětem volně ke stažení ve formátech pdf (Acrobat Reader), celá sbírka je sbalená ve formátech rar a zip.

 1. Diferenciální počet funkce jedné proměnné
  1. Reálná funkce jedné reálné proměnné. 1.1a.pdf  1.1b.pdf  1.1c.pdf
  2. Limita funkce. 1.2a.pdf  1.2b.pdf  1.2c.pdf  1.2d.pdf  1.2e.pdf
  3. Derivace funkce. 1.3a.pdf  1.3b.pdf  1.3c.pdf
  4. Diferenciál funkce. 1.4.pdf
  5. Derivace vyšších řádů. 1.5.pdf
  6. Průběh funkce. 1.6.pdf
 2. Diferenciální počet funkce dvou a více proměnných
  1. Parciální derivace prvního a vyšších řádů. 2.1.pdf
 3. Integrální počet funkce jedné proměnné
  1. Výpočet neurčitého integrálu. 3.1a.pdf  3.1b.pdf  3.1c.pdf  3.1d.pdf
  2. Výpočet určitého integrálu. 3.2.pdf
  3. Užití určitého integrálu v geometrii a ve fyzice. 3.3.pdf
 4. Úvod do řešení diferenciálních rovnic
  1. Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1. řádu. 4.1a.pdf  4.1b.pdf  4.1c.pdf  4.1d.pdf
  2. Řešení diferenciálních rovnic 2. řádu s konstantními koeficienty. 4.2a.pdf  4.2b.pdf  4.2c.pdf
 5. Integrální počet funkce dvou a více proměnných
  1. Dvojný integrál a jeho výpočet. 5.1.pdf
  2. Trojný integrál a jeho výpočet. 5.2.pdf
sbírka.rar  sbírka.zip
Katedra teoretické fyziky
Proseminář z matematiky pro fyziky
 logo UP Olomouc
 logo UP Olomouc


Poslední aktualizace provedena dne:copyright©2006         autor: Petr Hamal