logo ESF + EU      vlajka ČR    logo UP Olomouc    logo SOŠ Olomouc obrázek ICT physics ICT physics
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školáchValid HTML 4.01 Transitional

poslední aktualizace:


©2007    created by: Petr Hamal
konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělání kvalitativní rozvoj učitelství fyziky modulární přístup v počátečním vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů příležitost pro ženy
technické materiály a moderní technologie tvorba multimediálních studijních materiálů pro výuku matematiky studentů využití sw Mathematica k tvorbě multimediálních studijních materiálů  

Další řešené projekty

Tvorba multimediálních studijních materiálů pro výuku matematiky
studentů fyzikálních oborů (FRVŠ 932/2006)


Řešitel: Mgr. Jan Říha, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP, katedra experimentální fyziky)

Spoluřešitel: RNDr. Ivo Vyšín , CSc. (Přírodovědecká fakulta UP, katedra optiky)

Webové stránky projektu: http://www.ictphysics.upol.cz/Proseminar/index.html

Projekt byl splněn.


Dosažené výsledky a konkrétní výstupy z řešení projektu

Hlavním cílem navrhovaného projektu bylo vytvoření multimediálního studijního materiálu pro studenty prvních ročníků fyzikálních oborů, tj. oborů učitelství fyziky, obecné fyziky a matematické fyziky, optiky a optoelektroniky, přístrojové fyziky, aplikované fyziky a biofyziky. Tento studijní materiál bude obsahuje:

Všechny materiály jsou dostupné na webových stránkách předmětu a zároveň studenti dostávají tento materiál na CD během výuky. Navíc došlo k začlenění základů práce s programy Mathematica 5.2 a Mathematica CalcCenter do výuky Prosemináře z matematiky pro fyziky, které se setkalo s pozitivním ohlasem u studentů. Materiály k výuce jsou dostupné prostřednictvím adresy www.ictphysics.upol.cz nebo přímo na www.ictphysics.upol.cz/Proseminar/index.html.


Tisková zpráva

Projekt poskytuje multimediální studijní materiál studentům fyzikálních oborů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je přístupný na počítačové síti prostřednictvím adresy www.ictphysics.upol.cz. Tento materiál kromě základních teoretických znalostí z oblasti diferenciálního a integrálního počtu a řešení základních typů diferenciálních rovnic, obsahuje odpovídající sbírku řešených i neřešených úloh. Významným výstupem je databáze zkušebních testů pro potřeby vyučujícího k výslednému hodnocení studentů v předmětu, včetně jejich ukázkové prezentace na vysokoškolské síti. Projekt doplňuje předmět Proseminář z matematiky pro fyziky o výuku základních možností využití matematického software Mathematica 5.2 a Mathematica CalcCenter ve fyzice.