logo ESF + EU      vlajka ČR    logo UP Olomouc    logo SOŠ Olomouc obrázek ICT physics ICT physics
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školáchValid HTML 4.01 Transitional

poslední aktualizace:


©2007    created by: Petr Hamal
konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělání kvalitativní rozvoj učitelství fyziky modulární přístup v počátečním vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů příležitost pro ženy
technické materiály a moderní technologie tvorba multimediálních studijních materiálů pro výuku matematiky studentů využití sw Mathematica k tvorbě multimediálních studijních materiálů  

Další řešené projekty

Příležitost pro ženy (CZ.04. 1. 03/2.2.15.3)


Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. je v roce 2007 spoluřešitelem projektu „Příležitost pro ženy“. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.

RNDr. Hana Blahová: manažer místního centra
Mgr. Ivana Stejskalová: asistentka manažera místního centra

Základní charakteristika projektu

Priorita: 3.2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí

Opatření: 3.2.2. - Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

Název projektu: Příležitost pro ženy

Registrační číslo žádosti: CZ.04. 1. 03/2.2.15.3.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2007-03-30

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2008


Cílem projektu je pomoci ženám lépe se uplatnit na trhu práce. Obsahuje stupňovitý systém rekvalifikačních kurzů, které jsou zaměřeny na rozvoj kvalifikací v oblasti ekonomických činností na různém stupni získaných znalostí. V rámci projektu jsou realizovány následující kurzy:

  1. Úvodní kurz „Začínáme nově“
  2. Na základě vyhodnocení účastníků bude vybrán jeden z následujících odborných kurzů:
    • Účetní asistentka
    • Odborný/á účetní
    • Asistentka manažera
    • Žena - podnikatelka