Další řešené projekty

Tvorba multimediálních studijních materiálů pro výuku matematiky
studentů fyzikálních oborů (FRVŠ 932/2006)


Řešitel: Mgr. Jan Říha, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP, katedra experimentální fyziky)

Spoluřešitel: RNDr. Ivo Vyšín , CSc. (Přírodovědecká fakulta UP, katedra optiky)

Webové stránky projektu: http://www.ictphysics.upol.cz/proseminar/index.html

Projekt byl splněn.


Dosažené výsledky a konkrétní výstupy z řešení projektu

Hlavním cílem navrhovaného projektu bylo vytvoření multimediálního studijního materiálu pro studenty prvních ročníků fyzikálních oborů, tj. oborů učitelství fyziky, obecné fyziky a matematické fyziky, optiky a optoelektroniky, přístrojové fyziky, aplikované fyziky a biofyziky. Tento studijní materiál bude obsahuje:

  • prezentační materiály pro výuku (prezentace formátu Microsoft PowerPoint používané ve výuce a jejich pdf formát ke stažení)
  • sbírku řešených úloh souvisejících s předmětem - učební text základů práce se software Mathematica 5.2 a Mathematica CalcCenter ve formátech pdf a nb
  • aplikace programů Mathematica 5.2 a Mathematica CalcCenter pro řešení fyzikálních úloh ve formátech nb
  • pro potřeby vyučujícího vznikla databáze celkem 60 různých testů, které jsou při využívány.

Všechny materiály jsou dostupné na webových stránkách předmětu a zároveň studenti dostávají tento materiál na CD během výuky. Navíc došlo k začlenění základů práce s programy Mathematica 5.2 a Mathematica CalcCenter do výuky Prosemináře z matematiky pro fyziky, které se setkalo s pozitivním ohlasem u studentů. Materiály k výuce jsou dostupné prostřednictvím adresy www.ictphysics.upol.cz nebo přímo na www.ictphysics.upol.cz/Proseminar/index.html.


Tisková zpráva

Projekt poskytuje multimediální studijní materiál studentům fyzikálních oborů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je přístupný na počítačové síti prostřednictvím adresy www.ictphysics.upol.cz. Tento materiál kromě základních teoretických znalostí z oblasti diferenciálního a integrálního počtu a řešení základních typů diferenciálních rovnic, obsahuje odpovídající sbírku řešených i neřešených úloh. Významným výstupem je databáze zkušebních testů pro potřeby vyučujícího k výslednému hodnocení studentů v předmětu, včetně jejich ukázkové prezentace na vysokoškolské síti. Projekt doplňuje předmět Proseminář z matematiky pro fyziky o výuku základních možností využití matematického software Mathematica 5.2 a Mathematica CalcCenter ve fyzice.