logo ESF + EU      vlajka ČR    logo UP Olomouc    logo SOŠ Olomouc obrázek ICT physics ICT physics
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školáchValid HTML 4.01 Transitional

poslední aktualizace:


©2007    created by: Petr Hamal
interaktivní fyzika
ve výuce fyziky
mathematica experiment podporovaný počítačem applety a physlety
ve výuce fyziky
vzdálený experiment
ve výuce fyziky
ukázka softwaru pro výuku
zeměpisu na základních
a středních školách
digitální fototechnika
v laboratořích
a technických předmětech
textový editor LaTeX
pro učitele
přírodovědných předmětů

Kurzy pro učitele

Applety a physlety ve výuce fyziky


Během 2 vyučovacích hodin seznámíme účastníky kurzu s nejzdařilejšími applety a physlety vhodnými pro výuku fyziky na základních a středních školách. Součástí semináře je i diskuse účastníků o zařazení různých appletů do hodin fyziky.

Z velkého množství appletů doporučujeme následující odkazy: