logo ESF + EU      vlajka ČR    logo UP Olomouc    logo SOŠ Olomouc obrázek ICT physics ICT physics
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školáchValid HTML 4.01 Transitional

poslední aktualizace:


©2007    created by: Petr Hamal
interaktivní fyzika
ve výuce fyziky
mathematica experiment podporovaný počítačem applety a physlety
ve výuce fyziky
vzdálený experiment
ve výuce fyziky
ukázka softwaru pro výuku
zeměpisu na základních
a středních školách
digitální fototechnika
v laboratořích
a technických předmětech
textový editor LaTeX
pro učitele
přírodovědných předmětů

Kurzy pro učitele

Digitální fototechnika v laboratořích a technických předmětech


Lektor: Ing. Libor Musialek

Ve dvou seminářích v rozsahu 3 vyučovacích hodin se účastníci seznámí s možnostmi využití digitální fototechniky ve výuce především přírodovědných předmětů.


Program kurzu:

  1. Úvod − seznámení se s rozdíly v používání digitální fototechniky.
  2. Formát ukládání dat (RAW), vyvážení bílé.
  3. Objektivy, ohnisková vzdálenost, světelnost, použitelnost.
  4. Fotografování v laboratorních podmínkách − příslušenství.
  5. Základní úpravy v grafickém editoru (Adobe Photoshop.)
  6. Elektronické zálohování a ukládání dat.