logo ESF + EU      vlajka ČR    logo UP Olomouc    logo SOŠ Olomouc obrázek ICT physics ICT physics
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školáchValid HTML 4.01 Transitional

poslední aktualizace:


©2007    created by: Petr Hamal
interaktivní fyzika
ve výuce fyziky
mathematica experiment podporovaný počítačem applety a physlety
ve výuce fyziky
vzdálený experiment
ve výuce fyziky
ukázka softwaru pro výuku
zeměpisu na základních
a středních školách
digitální fototechnika
v laboratořích
a technických předmětech
textový editor LaTeX
pro učitele
přírodovědných předmětů

Kurzy pro učitele

Textový editor LaTeX pro učitele přírodovědných předmětů


LaTeX je systém počítačové sazby, který umožňuje na základě využití výkonné výpočetní techniky tvorbu graficky dokonalých dokumentů včetně matematických vzorců a je tedy maximálně užitečný při tvorbě vědeckých publikací. Poskytuje profesionálně vyhlížející texty v kvalitě knihtisku. Pro autory vědeckých publikací zejména v takových oborech, jako je fyzika, matematika či chemie, je dnes tento systém naprosto nepostradatelný.

Systém LaTeX se principy svého použití blíží spíše vlastnostem programovacích jazyků a nepatří do skupiny textových editorů, označovaných jako WYSIWIG. Při práci s LaTeXem uživatel při psaní vstupního souboru ještě nevidí, jak výsledný text bude vypadat. Může si ale kdykoli po spuštění odpovídajícího programu vytvořit „zkušební výtisk“ a podle jeho vzhledu provést úpravy vstupního textu a pokračovat v další práci. Výstupy „překladače“ vstupního souboru je možné dále zpracovat na nejrůznějších finálních zařízeních, jako jsou obrazovka monitoru, tiskárny všech typů nebo lze vytvořit výstupy v jazyce PostScript apod.

Současný standard systému LaTeX je verze nazvaná LaTeX 2ε. Základy práce se systémem ale zůstávají zachovány ve všech verzích, nové verze přinášejí jen další zdokonalování a rozšíření, na která si ale uživatel může snadno zvyknout. Dokumenty, které byly zpracovány ve starších verzích, jsou použitelné i ve verzích novějších.