logo ESF + EU      vlajka ČR    logo UP Olomouc    logo SOŠ Olomouc obrázek ICT physics ICT physics
Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školáchValid HTML 4.01 Transitional

poslední aktualizace:


©2007    created by: Petr Hamal
interaktivní fyzika
ve výuce fyziky
mathematica experiment podporovaný počítačem applety a physlety
ve výuce fyziky
vzdálený experiment
ve výuce fyziky
ukázka softwaru pro výuku
zeměpisu na základních
a středních školách
digitální fototechnika
v laboratořích
a technických předmětech
textový editor LaTeX
pro učitele
přírodovědných předmětů

Kurzy pro učitele

Experiment podporovaný počítačem


Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi využití experimentu napojeného na počítač ve výuce fyziky. V rámci projektu byla zakoupena následující zařízení:

Všechny výstupy systému IP Coach lze zobrazit na monitoru počítače, dále zpracovat a případně vytisknout. S pomocí videokamery a digitálního fotoaparátu, které již mají školy běžně k dispozici, rozšiřujeme možnosti zařazení experimentů s podporou počítače do výuky fyziky.

Zajímavé výstupy školních pokusů budou zveřejněny na webových stránkách projektu ICT physics.