Kurzy pro studenty

Mathematica a Mathematica CalcCenter ve výuce fyziky - materiály a vzorové příklady


Všechny soubory s příponou .nb lze otevřít v prohlížeči MathReader:

Učební text pro uživatele programů Mathematica a Mathematica CalcCenter

Soubory a úlohy ke kurzu Mathematica & Mathematica CalcCenter ve výuce fyziky:

  • Výpočet a grafické znázornění velikosti vektoru magnetické intenzity na ose vodivé smyčky protékané stejnosměrným proudem. Biot-Savart.nb
  • Řešení Bohrova modelu atomu vodíku. Výpočet a grafické znázornění energetických hladin, výpočet frekvencí a vlnových délek emitovaného záření při kvantových přechodech elektronu.Bohruv-model-atomu-H.nb
  • Výpočet a rozložení intenzity záření v ohybovém obrazci při Fraunhoferově ohybovém jevu na čtvercovém otvoru. Grafické znázornění výsledků ve formě 3D grafu a ve formě ”fotografie“. Fraunhoferuv-ohyb-na-ctvercovem-otvoru.nb
  • Výpočet trajektorie nabité částice ve stacionárním homogenním magnetickém poli, grafické znázornění trajektorie. Pohyb-nabite-castice-ve-stac-mg-poli.nb
  • Řešení volného pádu v gravitačním poli Země při započítání odporu vzduchu. Grafické znázornění závislosi rychlosti a dráhy na čase. Volny-pad-v-gravitacnim-poli-Zeme.nb

Soubory do Teorie elekromagnetického pole